INNLEGGSFORFATTERMeninger

Debatt: Bygda trenger unge folk og engasjement

LESERINNLEGG: Alle har vi et hjemsted – et sted vi synes godt om. Identiteten vår er knyttet til det. I Arendal er det mange store og små grender og det er ikke likegyldig hvor vi kommer fra.

AV Debatt@agderposten.no
Publisert
Oppdatert:


Trykk for å se kommentarerPÅ FORSIDEN NÅ