Debatt: Høyres arealpolitikk har vært mer styrt av utbyggernes interesser enn av samfunnets behov

Debatt: Boliger er viktig! Det er en av de viktigste oppgavene kommunen har, det å legge til rette for gode boliger til alle sine innbyggere. Samtidig må en huske på andre viktige hensyn.

AV
Publisert
Oppdatert:

Trykk for å se kommentarer


PÅ FORSIDEN NÅ