Debatt: Mesterbrev er like bra som mastergrad

LESERINNLEGG: Regjeringen satser på høyere yrkesfaglig utdanning. Vi har fått ny fagskolelov som gir økt kvalitet i fagskoleutdanningen, og som vil gi økt status til utdanningen og til studentene. Studentene får viktige rettigheter, som studiepoeng, representasjon i styrende organer og rett til fødselspermisjon. Regjeringen har også bevilget midler til kvalitetsutvikling og til flere studieplasser. De tre siste årene har fagskolene i Grimstad og Kristiansand fått 5,3 millioner i statlige midler og like mye fra fylkeskommunen til utstyr og kompetanseheving. Det har gitt et solid kvalitetsløft som gjør at fagskolestudentene på Sørlandet får oppdatert og god utdanning.

AV Debatt@agderposten.no
Publisert
Oppdatert:


Trykk for å se kommentarerPÅ FORSIDEN NÅ