SØNDAGSSTENGTMeninger
Søndagsåpent:

Et uforståelig nei til søndagsåpne butikker

DEBATT: Når velvillighet ikke gir seg utslag i vedtak, er det ikke annet enn verdiløst valgflesk.

AV Debatt@agderposten.no
Publisert
Oppdatert:

Turistsesongen i Arendal er brutalt kort – fra St. Hans til 15. august. I dette tidsrommet har byens restauranter og kafeer muligheten til å tjene inn midler til å finansiere driften gjennom vinteren – til glede for alle oss som faktisk bor her om vinteren. Det innebærer også å finansiere helårsarbeidsplasser i sentrum. Ansatte og eiere i utelivsbransjen jobber hardt både på kveldene og i helgene i det begge parter oppfatter som årets høysesong. Om de ansatte er organiserte, er de organisert i Hotell- og restaurantarbeiderforbundet som igjen er en del av Fellesforbundet. Tydeligvis er denne bransjen preget av et godt samarbeidsklima mellom partene, for jeg har aldri sett noen klager fra de ansatte på trykk.

Hvor sterkt sesongpreget turistsesongen i fylket er, fremgår av SSBs overnattingsstatistikk. I januar 2017 hadde fylket 23 560 overnattinger, i juni 119 366, i juli 268 928 og i august 138 650. Det er dessverre ikke mulig å få fram tall for Arendal kommune i SSBs statistikk, men det kan antas at profilen for Arendal er ganske lik fylkets. Altså er det nesten dobbelt så mange overnattinger i toppsesongen i juli som i den nest beste måneden, august.

Nå ønsker også butikkeierne i sentrum muligheten til å holde åpent på søndagene i juli. Nabobyene har innført det og ordningen skal være frivillig. De får nei fra posisjonen – Ap, KrF, SV og Senterpartiet. Begrunnelsene varierer fra hensynet til de ansatte, at det ikke finnes dokumentasjon på økonomisk effekt av søndagsåpent, eller at søndagen skal vernes mot shopping.

Innovasjon Norge publiserte i 2015 en undersøkelse som viste at shopping var nr. 4 på popularitetslisten til norske turister og nr. 7 for utenlandske turister. Videre la turister som oppga at de shoppet i ferien igjen 16 % (norske turister) og 18 % (utenlandske turister) flere penger på besøkelsesstedet enn gjennomsnittsturisten.

Vanja Grut ønsker seg dokumentasjon på at søndagsåpning virkelig fører til økt omsetning. For det første kan det vanskelig leveres noen dokumentasjon fra Arendal uten at man har forsøkt søndagsåpning. For det andre synes Arbeiderpartiet heller ikke å ville godta dokumentasjon fra de sørlandsbyene som allerede har prøvd søndagsåpning. Hun beskriver heller ikke hvilken dokumentasjon hun vil godta for å stemme for søndagsåpning. Dermed blir dokumentasjonskravet umulig å innfri. Slik kan Arbeiderpartiet fortsatt hevde at det er velvillig innstilt overfor næringslivet i byen, men at det på grunn av manglende dokumentasjon om effekten av søndagsåpning, ikke kan åpne for det. Når velvillighet ikke gir seg utslag i vedtak, er den ikke annet verdiløst valgflesk.

Representanten fra LO beskriver søknaden om å få ha fire eller fem søndager midt i turistsesongen som et ledd i «høyresidens» taktikk for å få innført søndagsåpne butikker hele året. Jeg har vanskelig for å følge ham. Etter min forståelse dreier det seg om en søknad avgrenset til fire eller fem åpne søndager i juli for å få en bedre økonomisk utnyttelse av vår svært korte turistsesong.

Prinsipiell politikk egner seg best på det nasjonale planet. Lokalt er den beste politikken pragmatisk; dvs. rettet mot å finne gode løsninger som kan fungere godt for lokale interesser og den lokale befolkningen. Problemet søndagsåpningen skal bidra til å løse, er den skrantende økonomien til butikkene i sentrum. Den kan bidra til å sikre deres eksistens og trygge de arbeidsplassene som finnes der. Dessuten kan den bidra til økt omsetning i utelivsbransjen (synergieffekt) og gjøre Arendal til et mer attraktivt turistmål.

At åpningen skal være frivillig, må vel også innebære at arbeidsgivere som ikke får med sine ansatte på åpning, enten må holde stengt eller ta jobben selv – kanskje i samarbeid med skoleelever i sommerjobb. Arendal har mange arbeidende eiere både i hotell- og restaurantbransjen og i varehandelen.

Det er et godt samarbeid mellom partene i mange små bedrifter på Sørlandet. Man kan derfor ikke utelukke at mange ansatte er villige til å ta et tak på søndager for å sikre bedriftens eksistens. På søndager betales også overtidstillegg.

Jeg synes også LO-representantens innlegg oser av mistillit til butikkeierne. Han angriper hele tiden «høyresiden» og setter likhetstegn mellom den og Arendals butikkeiere. Dermed bidrar han til å undergrave den norske samarbeidsmodellen.

Ordføreren har tidligere i år betegnet Arendal som en skattesvak kommune. Det kan han gjøre noe med ved å tillate søndagsåpning i turistsesongens toppmåned – juli.

Søndagsåpning i turistsesongen vil helt sikkert bli et valgkamptema til neste år. Arbeiderpartiet er imot, mens kommunens nest største arbeiderparti, Fremskrittspartiet er for. Det skal bli spennende å se hvem av dem som vil tjene mest på sitt standpunkt.

Thore K. Karlsen, Rægevig

Les også

Trykk for å se kommentarer


SISTE MENINGER