Anbefaler legevaktbygg til 250 mill.

Skal bystyrets krav om å holde seg under 200 mill. oppfylles, må legevaktbygget bygges uten etterlengtede korttids sykehjemsplasser. Her er alternativene bystyret må velge mellom (se bunnen av saken).

AV Vidar Fløde
Publisert
Oppdatert:HER er alternativene

ALT A (1) - ANBEFALT

Areal: 5.000 kvm (redusert fra 6.400 kvm i nov.). Pris: 250 mill. (mot 284 mill i nov.). Tilskudd og momsrefusjon: 44 mill.+ 57 mill. Tillegg flytting trafo+gassanlegg: 10 mill. Netto låneopptak 193,5 mill. (Tillegg for kulvert (tunnel mellom nybygg og sykehus i stedet for gangbru i 2. etg.: 6 mill.) Totalt brutto areal reduseres fra ca. 6400m2 til ca. 5000m2 ved reduksjoner i underetasjer. Det økes antall pasient rom fra 13 til 15 i 2.etasje og fra 11 til 15 i 3.etasje. Både en løsning for gangbro tilkobling og en løsning for kulvert tilkobling til sykehuset kan velges og er estimert. Alternativet gir ikke vesentlige reduksjoner mht. logistikk og daglig drift. Areal for legevakt er i hovedsak uendret. En reduksjon i funksjonalitet i KØH og korttidsplasser pga. et økt antall pasientrom.

ALT. A (2) u/korttidsplasser

2.900 kvm - 200 mill. Tilskudd og momsrefusjon: 27 mill+40 mill. Tillegg flytting trafo+gassanlegg: 10 mill. Netto låneopptak 142,7 mill. (Tillegg for kulvert (tunnel mellom nybygg og sykehus i stedet for gangbru i 2. etg.: 6 mill.)

ALT B - 1

Totalt brutto areal reduseres fra ca. 6400m2 til ca. 4700m2. Tilskudd og momsrefusjon: 55 mill+ 50 mill. Tillegg flytting trafo+gassanlegg: 10 mill. Netto låneopptak 154,6 mill. (Tillegg for kulvert (tunnel mellom nybygg og sykehus i stedet for gangbru i 2. etg.: 6 mill.) Underetasjer tas bort. Tekniske rom, lager og andre støttefunksjoner plasseres i et tilbygg i 1.etasje. Dette medfører en noe redusert funksjonalitet. Noe dårligere funksjonalitet for ambulanse og politi ved at parkering i bygget tas bort. Fordi det også her kommer kostnader til opparbeiding av tomt og tilbygg, vil dette alternativet kostnadsmessig komme ut anslagsvis som alternativ A. Det økes antall pasient rom fra 13 til 15 i 2.etasje og fra 11 til 15 i 3.etasje. Areal for legevakt er i hovedsak uendret. En mindre reduksjon i funksjonalitet i KØH og korttidsplasser pga et økt antall pasientrom. Dette alternativet reduserer noe antall p. plasser tilgjengelig ved Klinkenberg/Dydens vei og innerbare dermed et større inngrep for Avdeling for barn og unges psykiske helse. (ABUP)

ALT B (2) u/kortidsplasser.

3.700 kvm - 200 mill. Tilskudd og momsrefusjon: 27 mill+40 mill. Tillegg flytting trafo+gassanlegg: 10 mill. Netto låneopptak 193,5 mill. (Tillegg for kulvert (tunnel mellom nybygg og sykehus i stedet for gangbru i 2. etg.: 6 mill.)

ALT C - uten korttidsplassser

3.000 kvm. Pris: 184 mill. Tilskudd og momsrefusjon: 26 mill+37 mill. Tillegg flytting trafo+gassanlegg: 10 mill. Netto låneopptak 131,7 mill. (Tillegg for kulvert (tunnel mellom nybygg og sykehus i stedet for gangbru i 2. etg.: 6 mill.) Det planlegges ikke underetasjer og løsningen innebærer at bla at noen tekniske rom flyttes til taket. Dette medfører at det være krevende senere å tablere korttidsplasser og et eventuelt tilgjengelig areal blir redusert. Lager og andre støttefunksjoner omplasseres til 1. og 2. etasje, på bekostning av bla pårørenderom, rehabilitering og personalfasiliteter. Denne løsningen innebærer større reduksjoner i planløsningen og funksjonalitet. Både en løsning for gangbro tilkobling og en løsning for kulvert tilkobling til sykehuset kan velges og er estimert. En kulvertløsning blir likevel vesentlig dyrere for dette alternativet siden det blir nødvendig å etablere en sjakt til heis og trapp i fjellet ned til U2 nivå. Politi og ambulanse får tilgang men uten mulighet til å kjøre inn i bygget. Generelt innebærer alternativet dårligere løsninger, og liten fleksibilitet, for alle funksjoner sammenlignet med alternativene A og B.

ALT - D : Kun legevakt

2.000 vm - 133 mill. Tilskudd/momsref: 27 mill.- Netto låneopptak 123 mill. (Tillegg kulvert: 18 mill).

ALT. E - en annen tomt

4.800 kvm. Pris: 216 mill. Tilskuddd & momsref.: 55+43 mill. Netto låneopptak 118,8 mill. Ingen konkret tomt vurdert - men alt. kostnader generelt beregnet: . 1400 m2 til Legevakt, ca. 1400 m2 til KØH, og ca. 1100 m2 til Korttidsavdeling. Areal til tekniske rom og støttefunksjoner vurderes til ca. 900 m2. Det tas også hensyn til arealbehov for parkering for både ansatte og besøkende. (Forutsatt en m2/pris på ca. 44.000 kr/m2).