BLIR ENDRINGERNyheter

De må senke skattesatsen. Det trenger ikke bety inntektssvikt

Selv om Arendal er blant kommunene som må senke skattesatsen for eiendomsskatt, gir det ikke nødvendigvis kommunen lavere inntekter.

AV Tore Ellingsen
Publisert
Oppdatert:


Slik beregnes eiendomsskatten

  • Kommunenes inntekter fra eiendomsskatten på bolig- og fritidseiendom har økt betydelig de siste ti årene, fra 2,1 milliarder kroner i 2007 til 7,1 milliarder kroner i 2017.

  • Skattesats: Skattesatsen kan i dag være mellom 2 og 7 promille. Fra 2020 er maks promille 5. Den nye flertallsregjeringen med KrF er enige om en ytterligere reduksjon til maks fire promille.

  • Skattegrunnlag: Kommunene kan velge om de skal fastsette beregningsgrunnlaget ved egen taksering hvert tiende år, eller om de vil bruke SSBs boligverdier som takstgrunnlag. Kommunene må selv dekke kostnadene ved egen taksering.

  • Reduksjonsfaktor: Kommunene som velger egen taksering, kan velge om de vil bruke en såkalt reduksjonsfaktor ved verdsetting av eiendommene.

  • Med reduksjonsfaktor menes en lik prosentvis reduksjon i takstene i forhold til boligverdien.

  • Kommuner som takserer boliger ut fra SSBs boligverdier, får en obligatorisk reduksjonsfaktor på 20 prosent. Disse kommunene står fritt til å velge en høyere reduksjonsfaktor enn dette.

  • Bunnfradrag: Uansett valg av eiendomsskattegrunnlag, kan kommunene også bruke et bunnfradrag for å redusere takstgrunnlaget for boliger og fritidseiendommer.

  • Bunnfradraget gis i form av et fast beløp, ikke et prosentvis fradrag. Eiendomsskatteloven inneholder ingen øvre grense for bunnfradraget. Bunnfradragets størrelse varierer mellom kommunene.

Kilder: Statsbudsjettet for 2019, Kostra-tall fra SSB og eiendomsskatteloven.

Trykk for å se kommentarer