De rikeste mennene tjente 11,8 mill mer enn damene

De 20 rikeste mennene i Aust-Agder tjente i snitt 18 millioner kroner i fjor. De rikeste kvinnene tjente i snitt 6,2 millioner kroner. Eier av Hotel Norge i Lillesand, Beate Holm Töpfer, er på kvinnetoppen.

AV Marit Elisabeth Strand
Publisert
Oppdatert:


Bare 15 kvinner

Postdoktor

15 kvinner blant 100 menn

På lista over de 100 personene i Aust-Agder med høyest inntekt i fjor, er bare 15 av dem kvinner.

At de rikeste mennene tjener mye mer enn de rikeste kvinnene, er en avspeiling av samfunnet, mener May-Linda Magnussen, postdoktor ved institutt for sosiologi og sosialt arbeid ved Universitetet i Agder.

– jeg vet ikke om det er så viktig at kvinner i seg selv blir så veldig rike, for da øker også forskjellene. Men forskjellene mellom de rikeste mennene og de rikeste kvinnene er en avspeiling på at vi ikke lever i et likestilt samfunn, som på mange andre områder, sier Magnussen.

Kvinner i Agder-fylkene tjener langt mindre enn kvinner andre steder i landet.

Forklaringen er kortere arbeidstid, reduserte stillinger, færre kvinner som driver bedrifter og færre kvinner som har topplederstillinger.

Agder-kvinner jobber dessuten i større grad i offentlig sektor.

– Det er stadig færre kvinner som jobber redusert i Agder, men utviklingen går sent, sier Magnussen.

Flere kvinnelige bloggere og påvirkere fra Sørlandet profilerer familieliv og tid i hjemmet på sosiale medier.

– Ja, de spiller absolutt en rolle for de yngre jentene og mennene som følger med. Disse bloggerne fremhever en vellykket tilværelse med hjem og familieliv. Disse har sosiale medier som jobb, og bruker mye tid med familien mens de tjener masse penger på familiebildene. Men det er ikke alle som har mulighet til å ha det på den måten. For de fleste er det et motsetningsforhold mellom jobb og familietid, sier Magnussen.

Trykk for å se kommentarer