Fire vil bygge Fløybyen – men anbudskonkurransen kan bli avblåst på grunn av pris-sprekk

Ved fristens utløp 10. april var det kommet inn fire anbud på bygging av «Fløybyen» – Fylkesmannens nye hovedkvarter på Agder.

AV Vidar Fløde
Publisert
Oppdatert:


Nytt kontorbygg for Agders Fylkesmann

  • Arendal kommunes heleide selskap Fløybyen AS - som eier tomten til den gamle sjømannsskolen på Fløyheia, står bak anbudskonkurransen for bygging av nye lokaler til Fylkesmannen i Agder.

  • Konkurransen dreier seg om bygging av et kontorbygg på i alt 6.100 kvm der det er inngått 10 års leieavtale med Fylkesmannen om leie av 4.500 kvm.

  • Bygget har en estimert prislapp på 150 millioner kroner og er tegnet av Narud, Stokke, Wiig (NSW Arkitektur), og består av to bygg på henholdsvis 4 og 8 etasjer bundet sammen med en bro (mellombygg).

  • Anbudsfrist var 20. mars, men ble forlenget til 10. april. Bygget skal stå ferdig til innflytting for 215 fylkesmannsansatte i Agder 1. desember 2020.

Trykk for å se kommentarer