Flommer over av hjemløse katter

Dyrenes Hjelper i Arendal fortviler over at antallet løskatter i distriktet bare øker. Nå er kapasiteten sprengt, og foreningen stiller spørsmålstegn ved hvorfor det ikke er noen krav til kattehold i Norge.

AV Jon Andreassen
Publisert
Oppdatert:Dette er godt kattehold

  • Elektronisk ID-merking med microchip er trygt for katten, og gjør at man raskt kan finne navn og telefonnummer til eieren.
  • Kastrering/sterilisering hindrer fødsler og demper utferdstrang hos katter.
  • Mye kan oppnås ved å hindre at det blir født uønskede kattunger. Noen katter føder unger på bortgjemte steder. Dette kan lett resultere i en andregenerasjons katter som blir sky for mennesker. Sky kattunger kan gjøre det vanskelig for eieren å ivareta sitt ansvar for dem.
  • Katter er ikke et leketøy som man skaffer seg for en kortere periode.
  • Katter kan leve i over 20 år. Når du tar til deg en katt må du være beredt til å ta ansvaret like lenge. Dersom du ikke kan ha katten lenger, må du selv sørge for å få den omplassert eller avlivet. Husk at din katt er avhengig av deg så lenge den lever.
  • Katter på avveier som blir fôret av andre, vil lett kunne slå seg til i nabolaget hos sin nye omsorgsperson.
  • Vær klar over at du ved å fôre en katt på avveier gjør denne avhengig av deg, og med det påtar du deg et ansvar for kattens velferd videre.
  • Søppelplasser med matavfall kan lett bli en samlingsplass for katter uten bånd til sine eiere.
  • Det er viktig at mennesker ikke legger til rette for at katter kan formere seg uhemmet uten at noen tar ansvar for dem, herunder at man fjerner matrester/søppel som kan gi næring til smågnagere eller kattene selv. Slike yngleplasser kan skape store problemer i lokalmiljøet.
  • Kilde: Mattilsynet