Fra gammel miljøversting til nullutslipp

Eyde-klyngen har medlemmer med over 44 milliarder kroner i omsetning og 6.000 ansatte i ryggen. Klyngen skal få en bransje som har vært forurensnings- verstinger til å vokse – samtidig som den skal bli 100 prosent miljøvennlig.

AV Inger Stavelin
Publisert
Oppdatert:EYDE-KLYNGEN

  • Et samarbeid mellom bedrifter i prosessindustrien over hele Norge, med hovedkontor i Eurekabygget i Arendal. De fleste medlemsbedriftene har virksomhet på Sørlandet.
  • Jobber for å gjøre norsk prosessindustri både bærekraftig og konkurransedyktig.
  • Skal skape vekst for sine medlemmer innenfor Parisavtalen. Det vil si stadig mer miljøvennlig produksjon, med nullutslipp i 2050.
  • Skal bidra med nyskapning for å sikre at norsk prosessindustri også får en ledende posisjon globalt.
  • I 2018 sto klyngens medlemsbedrifter (eksklusiv FoU- og rene kunnskapsinstitusjoner) for ca 44 milliarder kroner i omsetning og sysselsatte 6.146 personer.
  • Kilde: Eydecluster.com