Friskmeldte innkjøpsavtaler mens millioner ble utbetalt

Da rådmannen i januar 2017 fastslo at rammeavtalene til Grimstad kommune var gjennomgått og i orden, hadde kontrakten med Ps Anlegg AS allerede vokst fra 7 til over 22 millioner kroner.

AV Pål Yngve Berg
Publisert
Oppdatert: