Grandgården er igjen bebodd: Sjekk utsikten til de nye eierne

De 32 leilighetene i den nye Grandgården er innflytningsklare.

AV Marie N. Kalvehagen
Publisert
Oppdatert:


Grandgårdens 357-årige historie:

 • 1660: Den første bygningen ytterst på Langbryggen bygges i tre av Hans Sørensen Tysch.
 • På 1700-tallet driver kjøpmann, skipsreder og trelasteksportør Søren Dedekam sin handelsvirksomhet fra huset.
 • 1789: Han dør, og hans kone Margrethe overtar eiendommen. Hun blir svært gammel og huset får navnet Gamlemors hjørne på folkemunne.
 • 1827: Sønnene Anders og Hans Dedekam overtar huset og innreder det til festivitets- og klubblokaler.
 • 1852: Günther Sandberg kjøper eiendommen og starter hotellvirksomhet.
 • I 1858 selger han det videre for 8.000 spesiedaler til tyskeren Jodochus Edmundus Schnurbusch. Han fortsetter hotelldriften.
 • 1868: Huset brenner ned i den store bybrannen.
 • 1870: Schnurbusch får bygget et nytt hotell – denne gang i mur – på tomta.
 • 1890: Hotellet selges til Joseph Peter Reiss for 22.000 kroner.
 • 1891: Anna og Nicolai Lundegård overtar. De driver hotellet fram til 1917.
 • 1917: A/S Grand Hotell stiftes.
 • 1934: Hans Michaelsen og kona kjøper aksjemajoriteten. Huset bygges om og får ny restaurant og takrestaurant.
 • 1940-1945: Tyskerne overtar huset.
 • 1945: Michaelsens får tilbake bygget og fortsetter hotelldriften.
 • 1974: Bygget selges for 4,5 millioner kroner til skipsreder Marlow Wangen, og hotelldriften tar slutt. Restaurantdriften og driften av Grandtaket blir satt bort og fortsetter en del år til, men blir etter hvert innstilt. Grandtaket stenger etter sommeren 2004. Bygget rommer nå kontorer og et legesenter.
 • 1995: Einar Johnsen Eiendomsselskap AS kjøper seg inn i bygget, og i 2011 har familien overtatt hele eiendommen. Planene de etter hvert skal realisere, er 32 leiligheter pluss næring i 1. etasje. Totalt gulvareal utvides fra 4.700 kvadratmeter før riving til 6.800.
 • 2017: Kommuneplanutvalget gir rivingstillatelse, og rivingen begynner i oktober.

 

Trykk for å se kommentarer