NOK ER NOKNyheter
Grimstad:

«Kommunestyret må ta styringen tilbake. Nok er nok.»

«Kommunestyret må ta styringen tilbake. Nok er nok.» skriver fem Ap-representanter i Grimstad kommunestyre i dette innlegget.

AV
Publisert
Oppdatert:

LESERINNLEGG:

Lukkede prosesser tyder ikke på god ledelse

Det har i løpet av sommeren kommet flere reaksjoner om faktaundersøkelser, politisk styringsgruppe og uklare beslutningsgrunnlag i Grimstad kommune. 

Det er tydelig at det er en del ting vi må ta selvkritikk på, både på politisk og administrativt hold.

Vi ønsker at Grimstad kommune skal prege nyhetsbildet med positive overskrifter. Grimstad kommune skal være en foregangskommune. Vi skal være i tet. Da må ukulturen bort, og det haster.

Formannskapsmøter uten formell innkalling, saksliste og protokoll er ukultur. Viktige avgjørelser må ikke tas på så tynt beslutningsgrunnlag.

Vi er kritisk til en politisk oppnevnt styringsgruppe som er gjort på sviktende beslutningsgrunnlag. At styringsgrupper bestående av politikere deltar i prosesser med enkeltansatte i kommunen høres ut som ukultur. Dersom rådmannen bruker formannskapet som en slags utvidet ledergruppe for drøfting av saker, kan det være problematisk.

Det sies at opprettelsen av styringsgruppen ble forankret i formannskapsmøtet 26.april eller 7.mai. Så sier ingen av protokollene. Derimot står det 26.april protokollert en orientering om ny faktaundersøkelse. Manglende korrekt protokollføring kan være en ukultur.

Ikke minst er det grunn til å være svært kritisk til en utstrakt bruk av konsulentfirmaer, eksterne undersøkelser og rapporter med mer. Grimstad kommune må målrettet bygge sin kompetanse internt, og praktisere god ledelse på alle nivå. I likhet med rådmannen tror vi på kompetanse og rutiner for konflikthåndtering, men vi mener denne kompetansen primært bør bygges internt. Det er ikke få kroner som har gått til eksterne firmaer. Vi må utvikle kommunal selvtillit til at dette skal vi klare selv.

Vi reiser spørsmål ved hvorvidt opprettelse og bruk av styringsgruppe, og rolleavklaring mellom politisk og administrativt nivå, kan behandles bare av administrasjonsutvalget, og mener denne saken må til behandling i kommunestyret.

Kommunestyret må ta styringen tilbake. Nok er nok. Det er tid for å praktisere kommunens verdier; Åpenhet, redelighet, respekt og mot!

Ailen Roaas, Bjørnar Birkedahl, Håvard Røisland, Jarle Christiansen og Marit Grefstad,

Grimstad Arbeideiderparti

Trykk for å se kommentarer

FORSIDEN NÅ