Onsdag kveld ble han ordfører

Aust-Agders ferskeste ordfører representerer Arbeiderpartiet og heter Svein Arne Haugen.

AV Tarald Reinholt Aas
Publisert
Oppdatert:Kommunestyret i Evje og Hornnes

  • For Arbeiderpartiet:  Svein Arne Haugen, Britt Ingrid Andersen, Grethe Nygaard, Jan Oddvar Rysstad, Janne Christine Wienenga, Owe Wathne, Jon-Edvard Uleberg, Alf Morten Tallaksen. 

  • For KrF: Alf Egil Kjebekk, Morten Kalland Haraldstad, Irene Åtland, Rune Telhaug, Ellen Cecilie Møllen. 

  • For Senterpartiet: Søren Gotthard Hodne, Nils Gjermund Østerhus, Torhild Hornnes

  • For Venstre: Cecilie Kyllingstad, Glenn Cato Christensen

  • For Høyre: Finn Bjørn Rørvik, Linn Moseid

  • For Frp: Olav Andreas Erdvig

 

Trykk for å se kommentarer