Norsk faunaNyheter

Tredobling i hoggormhenvendelser

Giftinformasjonen mottok 29 henvendelser om mulige hoggormbitt i april. Det er over tre ganger så mange som i fjor.

AV NTB
Publisert