CANVASUTGAVENNyheter

Ulike campingløsninger skal utredes for Hove

Flere alternativer for campingløsninger kan bli utredet i planarbeidet som nå starter for Hove camping, eller del av Hoveodden som planen heter. Flere alternativer av døgnplasser og sesongplasser skal vurderes.

AV Anne Gro Ballestad
Publisert
Oppdatert:

Trykk for å se kommentarer