PRESSEKONFERANSENyheter

Våpensaken: Ni av de siktede er fra Agder

En person med bakgrunn fra Forsvaret bosatt i Agder er blant totalt 67 siktede i Operasjon Bonanza. Det bekrefter Agder-politiet.

AV Marie N. Kalvehagen , Tarald Reinholt Aas
Publisert
Oppdatert:Operasjon Bonanza

 • Etterforskningen er ledet av Skule Worpvik ved Sør-Øst politidistrikt
 • Politidistrikter i Oslo, Øst, Agder og Innlandet har deltatt
 • Den enkelte straffesak er behandlet av det politidistrikt der lovbruddet har funnet sted
 • De fleste sakene er ferdig etterforsket og det er tatt ut 67 siktelser

Det er fire hovedområder innen sakskomplekset:

 • Salg av uregistrerte våpen 
 • Underslag av våpen fra Forsvaret frem til 2016
 • Uriktig innmelding av deaktiverte våpen
 • Våpensamlere som innehar ulovlige samlinger

Ved utgangen av april er status følgende:

 • 2361 våpen beslaglagt (av disse er 1815 uregistrerte/ulovlige våpen)
 • 67 siktelser  
 • Enkelte av de siktede er godkjente våpensamlere 
 • Enkelte av de siktede har tilknytning til Forsvaret
 • Enkelte av de siktede har tilknytning til politiet
 • 19 saker er fortsatt under etterforskning i Sør-Øst politidistrikt
 • 16 saker er oversendt andre politidistrikt
 • 9 er ilagt bøter som følge av etterforskningen
 • 17 har fått avsagt dom som følge av etterforskningen