Vil skape verdens beste batteri-industri

Visste du at Teslas batterier produseres med et grønt pulver fra Arendal og Lillesand? Nå skal det forskes for 30 millioner kroner for å få Sørlandet i front i den gigantiske internasjonale batteriindustrien – med fokus på gjenvinning.

AV Inger Stavelin
Publisert
Oppdatert:Prosessindustri

  • «Prosess» indikerer en kjemisk reaksjon i industriell skala.
  • Omfatter følgende bransjer: Aluminium, ferrolegeringer, kjemisk industri, mineralsk industri, mineralgjødsel, raffinerier, treforedling.